Brein klas
Brede school Moerdijk

In Memoriam

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van

Kees van der Slikke

Kees heeft zich vele jaren als directeur, bovenschools directeur, bestuurder en adviseur voor onze stichting ingezet. Wij gedenken hem als een betrokken man die zich met hart en ziel met het onderwijs verbonden voelde.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, familie en naasten veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Namens Stichting De Waarden,

A. Verdoorn, Bestuurder a.i.

J. IJzermans, voorzitter Raad van Toezicht

E. van Oers, voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Directeuren, collega’s bestuurskantoor en medewerkers

Nieuws

11 Brede scholen!

Het aantal Brede scholen Moerdijk van Stichting De
[lees verder]
Waarde(n)vol