Brein klas
Brede school Moerdijk

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum van Stichting De Waarden heeft met de invoering van Passend Onderwijs als doelstelling:

Het versterken van de basisondersteuning op de scholen.

Scholen hebben verschillende mogelijkheden om leerlingen en leerkrachten te begeleiden. Passend Onderwijs vraagt van scholen deze mogelijkheden te vergroten of te verbeteren. Om dit te bereiken, kunnen scholen gebruik maken van de expertise die binnen Stichting De Waarden aanwezig is.

Scholen kunnen deze specialisten vragen om mee te denken en/of mee te werken bij de ondersteuning van leerkrachten voor leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben. De leerkracht en intern begeleider zijn hierbij nauw betrokken. Dit gebeurt uiteraard in overleg met ouders.

De eigen kennis en vaardigheden van de leerkracht en intern begeleider, de mogelijkheden van ouders, aangevuld met expertise vanuit het Expertisecentrum, leidt tot een aanpak waarin de onderwijsbehoeften van het kind zo goed mogelijk ondersteund worden.