Brein klas
Brede school Moerdijk

Expertisecentrum

Het expertisecentrum is een bovenschools orgaan van Stichting De Waarden. Het is toegankelijk voor basisscholen van deze stichting en basisscholen die vallen onder het samenwerkingsverband PO 30.02 Roosendaal-Moerdijk e.o. Het expertisecentrum ontwikkelt en optimaliseert de kennis en kunde van leerkrachten, IB’ers en directeuren zodat zij in staat zijn om passend onderwijs te bieden aan de leerlingen op onze scholen.

Het expertisecentrum heeft drie taken:

  1. Het expertisecentrum waarborgt de kwaliteit van onderwijs door het ontwikkelen, samenvoegen en aansturen van bovenschoolse voorzieningen, opdat deze in samenhang ingezet worden. Dit ter verbetering/ verbreding van de basisondersteuning en de kwaliteit van het onderwijs. Hieronder vallen het IB-netwerk, het auditteam, de Breinklas en het Waarden Trainingscentrum.
  2. Het expertisecentrum zorgt voor een scholingsaanbod door middel van het Waarden Trainingscentrum: het begeleiden van teams en individuele leerkrachten bij aspecten van de schoolontwikkeling in het kader van Passend Onderwijs. Daarnaast zorgt het expertisecentrum voor een scholingsaanbod/ informatievoorziening bij actuele vraagstukken.
  3. Het inzetbaar maken van de lichte ondersteuningsmiddelen vanuit het samenwerkingsverband. Hiertoe realiseert zij een flexibele inzet van mensen werkzaam binnen of buiten de stichting met een specialisatie op een bepaald gebied. Deze medewerkers zijn vanuit hun specialisatie (opleiding, ervaring) in staat om de basisscholen te ondersteunen in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zowel op leerkracht-, team- als schoolniveau.

Vooral die laatste taak zal veelal zichtbaar zijn op de scholen. Leerkrachten kunnen gecoacht worden en in enkele gevallen zullen specialisten een onderzoek bij kinderen afnemen en dit vertalen naar adviezen voor de leerkrachten. Ouders worden door de school uitgenodigd bij de terugkoppeling van de onderzoeksgegevens en zij worden bij deze adviezen betrokken.

De notitie van het expertisecentrum is op te vragen via expertisecentrum@dewaarden.nl. Belangrijke informatie wordt met de IB’ers gedeeld via SharePoint. Verder komt er een aantal keer per jaar een memo uit met de belangrijkste ontwikkelingen.