Brein klas
Brede school Moerdijk

Verkiezingen GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting de Waarden zoekt nieuwe leden. Interesse?

De kandidaatstelling voor personeelsleden en ouders is inmiddels gesloten.

Voor achtergrondinformatie verwijzen we je naar de Flyer GMR De Waarden en onderstaand informatiepakket van de GMR.

Informatiepakket verkiezingen GMR

1. Herhaalde oproep-kandidaten GMR incl kandidaatstellingsformulier

2. Profielschets GMR Lid De Waarden

3. Samenvatting Profielschets GMR lid

4. Verkiezingen brief zonder voorlopige kandidatenlijst december 2019

5. Verkiezingsreglement GMR

6. Clusteroverzicht met vacatures