Brein klas
Brede school Moerdijk

Inspectie

De inspectie voor het primair onderwijs beoordeelt de kwaliteit van onze scholen. Zij plaatst haar rapporten op haar site: www.owinsp.nl.

De inspectie bezoekt de scholen en maakt gebruik van de interne kwaliteitsmetingen van Stichting De Waarden:

Onze scholen brengen d.m.v. kwaliteitsmeting de eigen prestaties in beeld.

Periodiek wordt op alle scholen een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen, ouders en medewerkers gehouden.