Brein klas
Brede school Moerdijk

Passend onderwijs / MDC

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.
Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.
Voor de basisscholen in de gemeenten Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Moerdijk en Drimmelen betekent dit dat er samengewerkt wordt in het samenwerkingsverband Roosendaal-Moerdijk e.o. (PO.30.02). Die lange naam is door het samenwerkingsverband ingekort tot PO3002 en onder die naam is ook de website terug te vinden: www.po3002.nl

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs wil de overheid bereiken dat:

  • Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen.
  • Als het kan, gaat het kind naar een reguliere school. Als dat niet kan, naar het speciaal onderwijs.
  • Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat.
  • De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van een kind bepalend zijn, niet de beperkingen.
  • Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.
Voor meer informatie:

Met de komst van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 is er formeel een eind gekomen aan de samenwerkingsverbanden WSNS Roosendaal en Moerdijk en daarmee ook aan de werkzaamheden van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Voor het beoordelen van de arrangementen en het afgeven van adviezen over de toelaatbaarheid is sinds 1 augustus 2014 conform het ondersteuningsplan een multidisciplinaire commissie (MDC) werkzaam.

Informatie over de te volgen procedure en het verloop van het traject vindt u hier .