Brein klas
Brede school Moerdijk

Algemeen

Mensen vormen het kapitaal van Stichting De Waarden. Door te investeren in hun kennis en vaardigheden zorgen we voor een hoog onderwijsniveau.

Binnen ons personeelsbeleid komen de individuele belangen van onze werknemers en onze organisatiebelangen bij elkaar. Stichting De Waarden biedt alle mogelijkheden om op alle niveaus met plezier te werken. Wij geloven in een wisselwerking: goed werkgeverschap leidt tot gedreven werknemers en zo tot een hoog onderwijsniveau.

Het personeelsbeleid volgens onze strategische formule:

Stichting De Waarden wil een vernieuwende en ontwikkelende organisatie zijn. Vanuit een christelijke identiteit wil de Stichting kinderen en medewerkers een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving bieden”.

 

De missie van de organisatie wordt samengevat in het volgende mission statement:

“Kracht in onderwijs”

Kracht in onderwijs door het voeren van een actief personeelsbeleid met aandacht voor personeel en ruimte voor scholing en functie- en beloningsdifferentiatie; met professioneel management op de scholen. Door actief te werken aan een goede harmonisatie van vraag en aanbod van personeel, zowel intern als extern. Mobiliteit (vrijwillig of verplicht) is hiervoor een geschikt instrument gebleken om te rouleren op basis van kwaliteit van personeel: de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Dit geldt voor al ons personeel!

Sollicitaties kunt u sturen naar: sollicitatie@dewaarden.nl.