Brein klas
Brede school Moerdijk

Ontstaan

Stichting De Waarden is op 1 januari 2008 opgericht en is ontstaan uit de bestuursoverdracht van twee stichtingen, te weten Stichting Noordrand en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (S.P.C.O) West-Brabant.

De naam De Waarden refereert aan de christelijke grondslag van de stichting waarin de christelijke waarden centraal staan, aan het  gebied waarin de scholen zijn gesitueerd (waarden zijn natte, vaak onder water staande gebieden) en het oud-Nederlandse woord ‘ward’ (=behoeder, beschermer).

De Waarden heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het christelijk onderwijs overgenomen van genoemde stichtingen van 18 scholen (17 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs), gelegen in de gemeenten Drimmelen, Goeree Overflakkee en Moerdijk.