Brein klas
Brede school Moerdijk

Organisatie

Stichting De Waarden wordt geleid door de Bestuurder, mw. dr. L. (Lucienne) J. R. Hoogwerf.  Zij hecht grote waarde aan het karakter van haar organisatie, dat erop gericht is dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste, omgevingsbewuste, tolerante en sociale mensen. De Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de werkzaamheden van de Bestuurder. Bepaalde onderwerpen hebben de toestemming van de Raad van Toezicht nodig (zoals het strategisch beleid, de begroting en de jaarrekening).

De Raad van Toezicht werkt volgens de code “Goed Bestuur”; klik hier voor deze code. Voor het inzien van het reglement van de Raad van Toezicht klikt u hier.

Samenstelling Raad van Toezicht:

De heer T. Groeneveld, voorzitter Raad van Toezicht + lid auditcommisie

Mevrouw M. van Goch, vice voorzitter Raad van Toezicht

Mevrouw K. van Esch, lid Raad van Toezicht

Mevrouw L. van Atteveld, lid Raad van Toezicht

De heer G. van Son, lid Raad van Toezicht + voorzitter auditcommissie

Mocht u contact met de Raad van Toezicht willen opnemen, dan kunt u dit via de bestuurssecretaresse doen. Zij is bereikbaar via tel. 0168-40 45 02 en/of via info@dewaarden.nl.

De schooldirecteuren zijn belast met de algehele leiding van de school en geven direct leiding aan de medewerkers. De schooldirecteuren zijn met betrekking tot de resultaten verantwoording verschuldigd aan de Bestuurder.

De directeuren van de scholen vormen gezamenlijk het Directeurenberaad van Stichting De Waarden. Het directeurenberaad is sterk betrokken bij de beleidsvoorbereiding binnen de organisatie. Daarnaast biedt het periodieke overleg binnen het directeurenberaad de mogelijkheid tot afstemming op diverse terreinen, uitwisseling van ervaringen, het leren van elkaar alsmede het ondersteunen van elkaar.