Brein klas
Brede school Moerdijk

Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon voor alle scholen binnen Stichting De Waarden is mevrouw M. Antonissen, tel. 06 – 29 07 83 77 / mailadres: info@marjoleinantonissen.nl