Brein klas
Brede school Moerdijk

Brede school Moerdijk

De gemeente Moerdijk heeft in december 2010 de forse ambitie vastgesteld om per 31 december 2016 alle scholen in de gemeente tot een ‘brede school’ te ontwikkelen. De realisering van dit doel is sindsdien opgepakt met de vier schoolbesturen die in de gemeente actief zijn: Stichting De Waarden, Borgesiusstichting, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant en Stichting Marklandcollege.

De afgelopen jaren heeft de gestage ontwikkeling van brede scholen plaatsgevonden. Het gestelde doel is bereikt. In alle kernen is Brede school Moerdijk inmiddels actie. Alle 22 basisscholen plus het Markland college hebben het certificaat behaald.

Hoofddoel van de Brede school Moerdijk is het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. De scholen bieden een uitdagend en samenhangend dag-arrangement met voorschoolse en naschoolse dekking. De brede scholen hebben als activiteitenpakket: kunst en cultuur, een gezonde leefstijl, wetenschap en techniek (21 Century Skills), sport en bewegen, sociale vaardigheden.

Het aanvullende doel is het stimuleren leefbaarheid kernen en buurten. De brede scholen sluiten aan en werken samen met Huis van de Wijk in elke kern en wijk. Ze zijn toegerust om volwassen te ondersteunen bij het terugdringen van leesachterstand en stimuleren van mediawijsheid. De brede scholen dragen actief bij aan de kwaliteit van de omgeving, én maken actief gebruik van de kwaliteiten in de buurt (ouders, familie, buurtgenoten, lokale maatschappelijke organisaties en verenigingen).

Klik hier voor de jaarrapportage Brede scholen 2016. Hieronder vindt u een overzichtje van de Brede Scholen in de gemeente Moerdijk.