Brein klas
Brede school Moerdijk

Brein klas

De Breinklas is een bovenschoolse plusklas van Stichting De Waarden. Deze klas is een ontmoetingsplek voor hoogbegaafde kinderen die zich in hun eigen schoolomgeving niet optimaal kunnen ontwikkelen. Onder hoogbegaafdheid verstaan wij altijd een combinatie van hoge intelligentie met een groot aantal van deze leer- en persoonlijkheidseigenschappen:

snel van begrip / grote of diepgaande interesse / creatief en inventief in denken / ongewoon grote woordenschat / grote parate kennis / geestelijk vroegrijp / scherp opmerkingsvermogen / snel begrijpen van de leerstof / doorzetter/ houdt van uitdagingen/ beschikt over vermogen tot (zelf)reflectie.

De Breinklas is er voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 van alle scholen van Stichting De Waarden. Ook is er een mogelijkheid dat er leerlingen van andere stichtingen uit de buurt aangemeld kunnen worden. Momenteel hebben we twee groepen. Op woensdagochtend komen er leerlingen van groep 7 en 8 onder begeleiding van juf Veronique de Vries. Veronique heeft in haar 3e jaar op de Pabo de minor hoogbegaafdheid gevolgd en stage gelopen in de Breinklas. Op donderdagochtend komen er leerlingen van groep 5,6 en 7 onder begeleiding van Liesbeth van Damme. Liesbeth is tevens specialist hoogbegaafdheid binnen Stichting De Waarden. Zij adviseert en begeleidt de scholen daar waar nodig. Tevens is zij onderdeel van het Expertisecentrum van Stichting De Waarden.

De groepen bestaan uit maximaal 16 leerlingen. De Breinklas is gevestigd op basisschool De Neerhof (Bloedkoraal 1, 4762 BJ te Zevenbergen).

De kinderen komen één ochtend in de week naar de Breinklas Tijdens deze ochtend wordt er vooral gewerkt aan uitdagende projecten maar ook filosofie, techniek, breinkrakers, sociaal-emotionele ontwikkeling, growth mindset, Spaans en leren leren komt aan bod. Het voornaamste doel van de Breinklas is dat hoogbegaafde leerlingen in contact komen met ontwikkelingsgelijken.  Omdat ze op hetzelfde niveau denken, redeneren en vergelijkbare interesses hebben, hebben ze niet het gevoel ‘anders’ te zijn. Daarnaast is het goed voor deze leerlingen wanneer ze ervaren niet altijd de beste in iets te zijn en leren omgaan met kritiek van medeleerlingen. Het nodigt uit tot een gezonde discussie en dieper nadenken (Van der Meulen e.a., in Verouden, 2016).

De Breinklas heeft per schooljaar verschillende instroommomenten. Het is mogelijk dat een leerling tot en met groep 8 in de Breinklas zit. Uiteraard wordt er ieder jaar geëvalueerd of de Breinklas nog een meerwaarde heeft voor de leerling.

Voor meer informatie over de toelating verwijzen wij u naar de aanmeldingsprocedure 2018-2019. Klik hieronder voor deze procedure.

Aanmeldingsprocedure Breinklas 2018-2019